Uitleg Asbestinventarisatie

Wat houd een asbestinventarisatie in;

Een asbestinventarisatie laat u als eerste uitvoeren wanneer u asbest wilt laten verwijderen. Wat moeten wij doen volgens de wet en regelgeving om een asbestinventarisatie rapport te kunnen realiseren.

 •  B&A is gecertificeerd  volgens het nieuwe certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie van 1 April 2019.
 •  Opdrachtgever krijgt van B&A een formulier om de juiste tenaamstelling in te vullen als eigenaar van het gebouw of object.
 •  B&A doet melding aan Gemeente,arbeidsinspectie en certificerings instelling TUV in het landelijk asbestvolgsysteem(LAVS) minimaal 24 uur voor uitvoering asbestinventarisatie.
 • Opdrachtgever geeft aan wat zij wil saneren.
 • B&A komt volgens afspraak het onderzoek uitvoeren en neemt een materiaal monster van de asbesthoudende toepassing als golfplaten cq dakplaten. Tevens word de volledige schuur of object onderzocht op andere asbesthoudende toepassingen en wordt ook gerapporteerd in het asbestinventarisatierapport en indien gewenst onderzocht op asbest middels een materiaal monster.
 • B&A maakt diverse foto's van in en om het gebouw cq object en meet de oppervlakte in en maakt daar een tekening van voor in het asbestinventarisatie rapport.
 • B&A laat de materiaal monster analyseren op asbest bij een onafhankelijk laboratorium.
 • Stichting Acert geeft aan in welke klasse het materiaal na analyse zal worden ingeschaald middels een SMart risicoclassificatie systeem.
 • B&A  zal een asbestinventarisatie rapport formeren en verwerkt daar alle gegevens in van het onderzoek en analyse certificaat en de SMart uitdraai. Tevens wordt de saneer methodiek voor het asbestsaneerbedrijf aangegeven in het rapport.
 • B&A levert het rapport op in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).
 • B&A  doet het asbestinventarisatie rapport toekomen aan de opdrachtgever en is geschikt voor sanering van de asbesthoudende toepassing(en).
 • Het Asbestinventarisatie rapport is dan eigendom van de opdrachtgever en zij mag zelf bepalen welk asbest saneerbedrijf de sanering mag uitvoeren. Daar heeft B&A verder geen belang bij.