Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door
B&A gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en
cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening
en website.


Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.asbestmail.nl. De wijze van
verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

 

In deze verklaring legt B&A uit welke persoonsgegevens B&A gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te
hebben gelezen en geaccepteerd.
Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij
onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt via het
contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden
doorgegeven door middel van cookies.
Wanneer u contact met B&A wilt opnemen middels het contactformulier (of op
andere wijze), vraagt B&A u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze
persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van B&A
Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening of uw
websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van
een derde partij. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt
voor de volgende
doeleinden:
● voor het verrichten van de aangeboden diensten;
● om met u in contact te kunnen komen;
● het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
● levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op
uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag)
van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en website
gebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Wij gebruiken de volgende cookies:
● Google Analytics cookies; deze cookies worden aangeboden door Google en helpen
ons om een beeld te geven van de manier waarop u onze website gebruikt;
● Functionele cookies; deze cookie zijn noodzakelijk om de website goed te laten
functioneren.
● Analyse cookies; deze cookies stellen ons in staat om van uw bezoek een optimale
ervaring te maken.
Beveiliging en bewaartermijnen
B&A neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een
redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als
betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage,
verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact
met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de
wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
gevestigd te Den Haag.

Derden
In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken,
zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. B&A verstrekt in
geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming.
Wanneer via de website van B&A, wordt doorverwezen naar een andere website
is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de
website van B&A.
Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven,
bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende
wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke
situaties vooraf te informeren.
Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot
wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.