Asbesthoudende Dakplaten Saneren

De vraag is wat is verplicht en wat is de volgorde om een asbestsanering te kunnen uitvoeren;

VERPLICHTING;

Indien u asbesthoudende golfplaten op uw schuur of stal heeft liggen is de verplichting om deze voor 1 januari 2028 te hebben verwijderd of vervangen voor nieuwe dakplaten.

De asbesthoudende dakplaten dienen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd volgens de wet en regelgeving.

Om asbest te mogen saneren is een asbestinventarisatie rapport nodig, dit mag niet door een asbestsaneerbedrijf worden gedaan, maar door een onafhankelijkbedrijf om belangen verstrengeling te voorkomen.

Sloopmelding aan Gemeente is nodig om asbest te mogen saneren.

VOLGORDE;

  •  Asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd en deskundigbedijf als B&A Asbestinventarisaties (rapport is 3 jaar geldig daarna updaten ).
  •  Sloopmelding doen aan Gemeente, 4 weken voor start asbestsanering.
  •  Asbestsanering laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  •  Na overleg asbestvrijgave document kunt u nieuwe dakplaten aanbrengen.